VLearner

Se hvad sygdom koster i din virksomhed

Det eneste du skal gøre er at indsætte dine egne tal for ugeløn og antallet af medarbejdere du ønsker en beregning for. Derefter kan du rykke den blå prik frem og tilbage og se dine udgifter.  

Udgift ved sygdom
20 Fravær i uger
Indsæt ugeløn Kr.
Indsæt antal medarbejdere

Vi har lavet sygeberegneren, så den tager højde for om du som arbejdsgiver er forsikret gennem Udbetaling Danmark eller ej. Som du vil opdage, gør det særligt en forskel de første 4 uger. Sygeberegneren forudsætter du som arbejdsgiver udbetaler løn under sygdom og har ret til refusion, og at den sygemeldte kan få forlænget sin sygedagpengeret ud over 22 uge. 

I praksis vil arbejdsgiverudgiften oftest være betydeligt højere, da Sygeberegneren udregner gennemsnitlige sygefraværsuger. Men for mange medarbejdere gælder, at de har flere sygeperioder hen over et år, som tilsammen summerer op til 4 uger eller mere. Derfor antager beregneren, at staten refunderer de dage der ligger ud over 4 uger, hvilket ikke er tilfældet, når sygdomsperioden ikke er sammenhængende.

Hvis du har brug for at være helt præcis i din egen business case, er du velkommen til at kontakte os. 

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email