VLearner

Handelsvilkår

Vilkår for køb og behandling af persondata

Betaling

Det er muligt at betale med gennem PayPal og Stripe, som begge er sikre og anerkendte måde at betale på nettet. Derfor kan du være tryg ved betalingen.

De kontooplysninger der indtastes ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er køber og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.

Endelig kan du, hvis du ønsker det, lave en kontooverførsel. I så fald, kan du først tage kurset i brug, når overførslen er modtaget. 

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret fra du har betalt for tilmelding. Fortrydelsesretten bortfalder dog, hvis du har påbegyndt dit e-læringsforløb, dvs. er påbegyndt brug af programmet.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor betaler og Vektar på vegne af VLearner indgik aftalen ved at sende dig en kvittering for køb..

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Det kan du gøre ved at ringe til os eller sende en e-mail.

Opbevaring af personoplysninger

General Data Protection Regulation (GDPR) foreskriver der skal være en hjemmel og et legitimt formål for at opbevare persondata. 

For at du kan indgå aftale med os på www.vlearner.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Virksomhedens navn

Adresseoplysninger
Telefonnummer
E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig, og for at du løbende kan logge ind og ud.

Når der indsamles personoplysninger via vores www.vlearner.dk sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret præcis om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. 

Følgende fra Vektar har adgang til de oplysninger, der registreres om dig:
Dennis Mølgaard Hansen

Den dataansvarlige i Vektar er Dennis Mølgaard Hansen

Med Køb gennem www.vlearner.dk giver du samtykke til at indsamle persondata jf. forannævnte oplysninger. Du accepterer samtidig at samtykket er frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. 

Når der ikke længere er lovhjemmel slettes dine persondata.

Persondatapolitik

Ved at benytte www.vlearner.dk under Vektar, cvr nr 40904069, accepterer du at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik. Vektar respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som du giver på hjemmesiden. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personlige oplysninger.
Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

1. Vores persondatapolitik

Formålet med Vektar’s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger. Vektar har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Nærværende politik har således også til formål at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.
Såfremt du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakt os pr. mail: dennis@vektar.dk eller pr. tlf.: 20765881.

2. Logstatistik

For hvert besøg på opbygger Vektar logstatistik.
Logstatistik betyder, at et statistiksystem indsamler informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af hjemmesiden den forlades mm.
Der behandles ingen personoplysninger i forbindelse med logstatistik.
Formålet med indsamlingen af straks nævnte oplysninger er hovedsageligt at skabe øget brugervenlighed, at måle effektivitet af tjenester og at dokumentere brug af Vlearner.dk netbutikken.

3. Behandling ved køb i VLearner Netbutikken

Når du handler i Vektar’s netbutik, indsamles og registreres personoplysninger med det formål at kunne levere den ydelse til dig, som du har bestilt.
Sender du en forespørgsel, klage, giver os feedback, eller i øvrigt giver personoplysninger til os pr. mail – vil dine personoplysninger udelukkende blive behandlet, såfremt du har givet dit samtykke til behandlingen og er indforstået med de behandlingsaktiviteter, der foretages.
De personoplysninger, der i den forbindelse behandles, er fornavn, efternavn, firma, firma adresse, e-mail og telefonnummer. Disse oplysninger behandles (indsamles, registreres og opbevares), således at den aftalte ydelse kan leveres til dig.
Vektar videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis du udøver misbrug eller svindel over for Vektar.

4. Sikkerhed

Vektar har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine personoplysninger mod misbrug. Helt konkret er der truffet foranstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at dine oplysninger fortabes eller forringes, eller at dine oplysninger kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.
Kontakter du Vektar via mail, skal du give dit samtykke til en videre elektronisk behandling af dine persondata i vores lukkede datamiljø. ALLE mails indeholdende nogen som helst form for personfølsomdata, slettes straks de er modtaget.
Vektar behandler og opbevarer alle persondata på SQL servere i lukket datamiljø og transmitterer kun personoplysninger via SSL kryptering. Ved betaling med betalingskort, sendes kortoplysninger endvidere krypteret til Vektars betalingsudbyder, hvorfor Vektar ikke har adgang til hverken konto- eller registreringsnumre.
Vi har implementeret adgangsstyring i en lang række af vores systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger.

Sikkerhedsforanstaltninger gennemgås løbende og revideres i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Derudover er alle der indgår i arbejde for Vektar underlagt tavshedspligt, hvorfor du kan være sikker på, at dine oplysninger behandles fortroligt.

5. Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på www.vlearner.dk videregives kun til:
• virksomhedens dataansvarlige
• udvalgte og betroede databehandlere, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt.
• databehandlere med henblik på at registrere og vedligeholde din brugerkonto
Vektar videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis du udøver misbrug eller svindel over for Vektar.
For at kunne videreudvikle og forbedre www.vlearner.dk fører vi statistik over, hvordan du bruger hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, fx til at se hvilke sider og browsere, der bruges mest.
Vektar anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Google Analytics kan også videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.sunflux.dk og fremgår af http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html og http://www.adobe.com/privacy.html.
Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver Vektar ikke data om din brug af tjenesterne på www.vlearner.dk.

7. Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på SQL servere i et lukket datamiljø i Danmark. Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

8. Direkte markedsføring

Vektar videregiver ikke og/eller sælger ikke dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller tredjeparter, således at disse kan anvende dine oplysninger til direkte markedsføring.

9. Dine rettigheder
Som registreret i www.vlearner.dk er du i besiddelse af en række rettigheder, som Vektar kan hjælpe dig med at varetage. Dette omfatter, at:
– Du altid kan henvende dig og anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne og om vi videregiver oplysningerne til andre.
– Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.
– Du har ret til at få slettet dine personoplysninger hos Vektar permanent.
– Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således at Vektar eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode. Vær dog opmærksom på det kan påvirke din afgang til e-læring.

10. Kontaktoplysninger

Vektar kan som dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, kontaktes via følgende informationer:

Vektar, Teglhøjen 16, 5690 Tommerup, tlf. 20765881, mail: dennis@vektar.dk